Số ký hiệu 110/GM-UBND
Trích yếu Dự Hội nghị trực tuyến phân tích các chỉ số: PAR INDEX, PAPI, PCI, ICT INDEX
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Giấy mời
Người ký Hồ Văn Tịnh
Ngày ban hành 16/07/2021
Ngày có hiệu lực 16/07/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Dự Hội nghị trực tuyến phân tích các chỉ số: PAR INDEX, PAPI, PCI, ICT INDEX
Số ký hiệu: 110/GM-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 16/07/2021

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com