Số ký hiệu 109/GM-UBND
Trích yếu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức họp trực tuyến sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2020
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Giấy mời
Người ký Phạm Thành Hưng
Ngày ban hành 16/07/2021
Ngày có hiệu lực 16/07/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức họp trực tuyến sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2020
Số ký hiệu: 109/GM-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 16/07/2021

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com