Số ký hiệu 01/TB-BCĐ
Trích yếu Phân công nhiệm vụ Thành viên Ban Chỉ đạo phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Thông báo
Người ký Arất Blúi
Ngày ban hành 30/12/2016
Ngày có hiệu lực 30/12/2016
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Phân công nhiệm vụ Thành viên Ban Chỉ đạo phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
Số ký hiệu: 01/TB-BCĐ
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 30/12/2016

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com