Số ký hiệu 07-CV/ĐU
Trích yếu Các biểu mẫu đánh giá chất lượng đảng viên năm 2015
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành Đảng ủy cơ quan chính quyền
Loại văn bản Thông báo
Người ký Văn phòng Đảng ủy
Ngày ban hành 28/10/2015
Ngày có hiệu lực 28/10/2015
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Các biểu mẫu đánh giá chất lượng đảng viên năm 2015
Số ký hiệu: 07-CV/ĐU
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 28/10/2015

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com