Số ký hiệu 03-TB/ĐU
Trích yếu Phân công nhiệm Ủy viên BCH Đảng ủy Khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành Đảng ủy cơ quan chính quyền
Loại văn bản Thông báo
Người ký Bhling Mia
Ngày ban hành 30/09/2015
Ngày có hiệu lực 30/09/2015
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Phân công nhiệm Ủy viên BCH Đảng ủy Khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số ký hiệu: 03-TB/ĐU
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 30/09/2015

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com