Số ký hiệu Số 491/QĐ-TTg
Trích yếu Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Lĩnh vực Nông thôn mới
Cơ quan ban hành Văn bản TW
Loại văn bản Quyết định
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành 16/04/2009
Ngày có hiệu lực 16/04/2009
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Số ký hiệu: Số 491/QĐ-TTg
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 16/04/2009

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com