Số ký hiệu Số 06-NQ/HU
Trích yếu Nghị Quyết về công tác cán bộ 2011-2015
Lĩnh vực Văn bản Huyện ủy
Cơ quan ban hành Huyện ủy Tây Giang
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Bh’riu Liếc
Ngày ban hành 15/10/2011
Ngày có hiệu lực 15/10/2011
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị Quyết về công tác cán bộ 2011-2015
Số ký hiệu: Số 06-NQ/HU
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 15/10/2011

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com