Số ký hiệu Số 01-NQ/HU
Trích yếu Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2011
Lĩnh vực Văn bản Huyện ủy
Cơ quan ban hành Huyện ủy Tây Giang
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Bh’riu Liếc
Ngày ban hành 27/12/2010
Ngày có hiệu lực 27/12/2010
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2011
Số ký hiệu: Số 01-NQ/HU
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 27/12/2010

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com