Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 5170 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Số 06-NQ/HU 15/10/2011 Đang có hiệu lực
Số 05-NQ/HU 20/04/2011 Đang có hiệu lực
07/KH-UBND 31/03/2011 Đang có hiệu lực
Số 04-NQ/HU 30/03/2011 Đang có hiệu lực
Số 03-NQ/HU 30/03/2011 Đang có hiệu lực
Số 02-NQ/HU 30/03/2011 Đang có hiệu lực
04/KH-UBND 17/03/2011 Đang có hiệu lực
Số 01-NQ/HU 27/12/2010 Đang có hiệu lực
* 30/07/2010 Đang có hiệu lực
Số 491/QĐ-TTg 16/04/2009 Đang có hiệu lực

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com