Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 5176 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
81/GM-UBND 05/05/2015 Đang có hiệu lực
82/GM-UBND 05/05/2015 Đang có hiệu lực
Số 611/QĐ-UBND 04/05/2015 Đang có hiệu lực
Số 20CV-BCĐ 03/05/2015 Đang có hiệu lực
Số 1420/QĐ-UBND 21/04/2015 Đang có hiệu lực
Số 543/QĐ-UBND 14/04/2015 Đang có hiệu lực
170/UBND-VX 31/03/2015 Đang có hiệu lực
Số 18/CV-BCĐ 27/03/2015 Đang có hiệu lực
Số16/TB-VPĐP 24/03/2015 Đang có hiệu lực
Số 03 KH-TCĐ 19/03/2015 Đang có hiệu lực

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com