Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 5170 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
105/BC-UBND 21/03/2022 Đang có hiệu lực
104/BC-UBND 21/03/2022 Đang có hiệu lực
239/QĐ-UBND 18/03/2022 Đang có hiệu lực
254/UBND-TH 18/03/2022 Đang có hiệu lực
236/QĐ-UBND 18/03/2022 Đang có hiệu lực
45/KH-UBND 18/03/2022 Đang có hiệu lực
237/QĐ-UBND 18/03/2022 Đang có hiệu lực
240/QĐ-UBND 18/03/2022 Đang có hiệu lực
238/QĐ-UBND 18/03/2022 Đang có hiệu lực
31/TB-UBND 17/03/2022 Đang có hiệu lực

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com