Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 5610 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
55/GM-UBND 08/04/2024 Hết hiệu lực
32/TB-UBND 05/04/2024 Hết hiệu lực
99/KH-UBND 05/04/2024 Đang có hiệu lực
98/KH-UBND 05/04/2024 Đang có hiệu lực
02/TB-BCĐ 04/04/2024 Hết hiệu lực
52/GM-UBND 03/04/2024 Hết hiệu lực
93/KH-UBND 03/04/2024 Đang có hiệu lực
96/KH-UBND 03/04/2024 Đang có hiệu lực
95/KH-UBND 03/04/2024 Đang có hiệu lực
94/KH-UBND 03/04/2024 Đang có hiệu lực

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com