Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 5170 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
892/UBND-VX 22/07/2022 Hết hiệu lực
04/TB-HĐXTVCGV 17/06/2022 Đang có hiệu lực
03/TB-HĐXTVCGV 13/06/2022 Đang có hiệu lực
68-GM/HĐTN 08/06/2022 Hết hiệu lực
99/KH-UBND 02/06/2022 Đang có hiệu lực
02/TB-HĐXTVCGV 30/05/2022 Đang có hiệu lực
58/TTr-UBND 12/05/2022 Đang có hiệu lực
01/TB-HĐXTVCGV 12/05/2022 Đang có hiệu lực
526/UBND-TH 12/05/2022 Hết hiệu lực
612/QĐ-UBND 11/05/2022 Đang có hiệu lực

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com