Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 5365 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
103/TB-UBND 04/12/2023 Đang có hiệu lực
431/BC-UBND 01/12/2023 Đang có hiệu lực
1386/UBND-VX 30/11/2023 Đang có hiệu lực
1387/UBND-TH 30/11/2023 Đang có hiệu lực
1380/UBND-TH 30/11/2023 Hết hiệu lực
218/GM-UBND 28/11/2023 Hết hiệu lực
105/HĐND-TH 27/11/2023 Đang có hiệu lực
216/GM-UBND 27/11/2023 Hết hiệu lực
217/GM-UBND 27/11/2023 Hết hiệu lực
1367/UBND-TH 24/11/2023 Đang có hiệu lực

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com