Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 5610 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
61/GM-UBND 17/04/2024 Đang có hiệu lực
108/KH-UBND 16/04/2024 Đang có hiệu lực
107/KH-UBND 16/04/2024 Đang có hiệu lực
38/TB-UBND 16/04/2024 Đang có hiệu lực
36/TB-UBND 15/04/2024 Đang có hiệu lực
35/TB-UBND 15/04/2024 Hết hiệu lực
37/TB-UBND 15/04/2024 Đang có hiệu lực
105/KH-UBND 12/04/2024 Đang có hiệu lực
34/TB-UBND 12/04/2024 Đang có hiệu lực
106/KH-UBND 12/04/2024 Đang có hiệu lực

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com