Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 5170 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
01/TB-HĐXT 23/12/2022 Đang có hiệu lực
3511/QĐ-UBND 22/12/2022 Đang có hiệu lực
151/TB-HĐT 02/12/2022 Đang có hiệu lực
7391/KH-UBND 08/11/2022 Đang có hiệu lực
qti test 12/10/2022 Đang có hiệu lực
86/TB-UBND 08/09/2022 Hết hiệu lực
85/TB-UBND 05/09/2022 Đang có hiệu lực
75/TB-UBND 15/08/2022 Hết hiệu lực
1128/QĐ-UBND 12/08/2022 Đang có hiệu lực
07/TB-NV 08/08/2022 Hết hiệu lực

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com