Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 5176 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
39/CV-CCTK 23/03/2023 Đang có hiệu lực
00/TB 09/03/2023 Hết hiệu lực
133/TB-HĐT 07/03/2023 Đang có hiệu lực
432/QĐ-UBND 06/03/2023 Đang có hiệu lực
16/TB-UBND 03/03/2023 Đang có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Tây Giang 22/02/2023 Hết hiệu lực
31/KH-UBND 16/02/2023 Đang có hiệu lực
01/TB-HĐXT 23/12/2022 Đang có hiệu lực
3511/QĐ-UBND 22/12/2022 Đang có hiệu lực
151/TB-HĐT 02/12/2022 Đang có hiệu lực

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com