Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Kế hoạch Chương trình lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
2 Kế hoạch tổ chức gặp mặt nguyên cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện và nguyên Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã đã nghỉ hưu, chuyển công tác từ năm 2003 đến nay VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
3 Công văn về việc giao nhiệm vụ tham mưu Kế hoạch kỷ kiệm 60 năm thành lập và 20 năm tái lập huyện Tây Giang VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
4 quyet dinh thanh lap bcd 20 (06/8/2003 - 06/8/2023) VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
5 quyet dinh thanh lap ky niem 20 nam VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
6 quyet dinh VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
7 quyet dinh thanh lap cac tieu ban phuc vụ 20 nam VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com