Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 5181 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Thông báo kết quả 10 tác phẩm được lựa chọn trong cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) huyện Tây Giang 11/05/2023 Hết hiệu lực
Thông báo kết quả 10 tác phẩm được lựa chọn trong cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) huyện Tây Giang 11/05/2023 Đang có hiệu lực
239/TB-HĐKTSH 28/04/2023 Đang có hiệu lực
1991/KH-UBND 05/04/2023 Đang có hiệu lực
02/TB-HĐ 29/03/2023 Đang có hiệu lực
39/CV-CCTK 23/03/2023 Đang có hiệu lực
00/TB 09/03/2023 Hết hiệu lực
133/TB-HĐT 07/03/2023 Hết hiệu lực
432/QĐ-UBND 06/03/2023 Đang có hiệu lực
16/TB-UBND 03/03/2023 Hết hiệu lực

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com