Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 5365 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
223/GM-UBND 06/12/2023 Đang có hiệu lực
1403/UBND-VX 06/12/2023 Đang có hiệu lực
04/BC-TCT06 06/12/2023 Đang có hiệu lực
104/TB-UBND 05/12/2023 Đang có hiệu lực
51/KH-HĐND 05/12/2023 Đang có hiệu lực
105/TB-UBND 05/12/2023 Đang có hiệu lực
2137/QĐ-UBND 05/12/2023 Đang có hiệu lực
222/GM-UBND 05/12/2023 Hết hiệu lực
1396/UBND-TH 05/12/2023 Đang có hiệu lực
221/GM-UBND 04/12/2023 Hết hiệu lực

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com