Xã Lăng tổ chức Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 29/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lăng (Tây Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029. 111 đại biểu chính thức tham dự đại hội. 

Ông Bríu Quân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lăng 

Nhiệm kỳ 2019-2024, cùng với việc chú trọng đổi mới nội dung, Mặt trận xã Lăng phát huy vai trò già làng, người có uy tín tham gia trong các cuộc vận động thi đua. Đặc biệt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được người dân tham gia hưởng ứng tích cực tổng kinh phí hơn 3,7 tỷ đồng, hơn 312 ngày công lao động, hiến hơn 2,1 ha đất để san ủi bố trí dân cư… 

Quang cảnh Đại hội 

Bên cạnh đó, Mặt trận xã vận động gần 106 triệu đồng, cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ cấp trên làm mới 14 nhà, sữa chữa 7 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 840 triệu đồng.

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận xã tổ chức 17 cuộc giám sát, phát hiện và kiến nghị với chính quyền và cơ quan có thẩm quyền các cấp 24 vụ việc, giải quyết 20 vụ. Tiến hành hòa giải thành công 32 vụ chủ yếu tranh chấp đất ở, đất sản xuất…

Đại hội ra mắt Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa mới

Đại hội đã hiệp thương cử 36 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lăng khóa XIII. Ông Alăng Ríu tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Dịp này, UBND xã Lăng tặng giấy khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Như vậy, đến thời điểm này, huyện Tây Giang có 6/10 xã hoàn thành đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com