Tây Giang khen thưởng hội thi “Văn học - Học Văn” bậc THCS năm học 2023-2024

Chiều ngày 27/3, Phòng Giáo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Giang tổ chức tổng kết và khen thưởng Hội thi “Văn học - Học Văn” bậc trung học năm học 2023-2024.

Phòng Giáo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Giang khen thưởng cho 2 học sinh đạt giải nhất

Có 12 em học sinh của 6 trường THCS trên địa bàn huyện tham gia hội thi. Nội dung thi được gói gọn chương trình Ngữ văn từ lớp 6 đến hết lớp 8, trãi qua 02 phần thi gồm kỹ năng đọc hiểu văn bản và kỹ năng thuyết trình.

Hội thi được tổ chức vào ngày 21/3/2024 với hình thức bốc thăm, sau thời gian 85 phút dành mỗi đội cho 02 phần thi. Ban tổ chức chấm than điểm 100, trong đó nghiên về phần thi kỹ năng thuyết trình gồm kiến thức về vấn đề thuyết trình; tổ chức nội dung thuyết trình; ngôn ngữ, giọng điệu; yếu tố phi ngôn ngữ và phối hợp giữa 02 học sinh. 

Hội thi tạo được không khí vừa chơi, vừa học. Qua đó, giúp học sinh phát huy năng lực học tập; giúp giáo viên tăng cường đổi mới, đa dạng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; đưa việc dạy học môn Ngữ văn gắn với thực tiễn đời sống, góp phần phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com