Hội nghị Tổng kết ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2023

       Sáng ngày 19/1, Đồng chí Arất Blúi, PCT UBND huyện chủ trì hội nghị Tổng kết ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 07 ngày 13/1/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam. 

Đồng chí Arất Blúi, PCT UBND huyện phát biểu khai mạc

          Năm 2023, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, đạt được những kết quả. UBND huyện đã điều chỉnh, bổ sung cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đối với các Trạm y tế Atiêng, Bhalêê, Lăng,Gari và Công an các xã Bhalêê, Dang, Lăng, Tr’hy, Axan, Gari, Ch’ơm. Thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với 6 dự án, thu hồi đất đối với 4 công trình. Triển khai đăng ký, kê khai cấp GCNQSD đất cho 3.670 thửa đất lâm nghiệp, hơn 500 thửa đất trồng cây lâu năm. Hoàn thành đo đạc lập Hồ sơ địa chính và cấp GCNQSD đất lâm nghiệp trên địa bàn 2 xã Dang, Avương, với diện tích 5.897,9ha. Triển khai xây dựng 15 lò đốt rác thủ công tại các xã Bhalêê, Atiêng, Lăng, Axan, Gari.