Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Chiều ngày 23/01/2024, Ban Đại diện HĐQT  Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tây Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. 

Đồng chí Arất Blúi, PCT UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện HĐQT-NHCSXH huyện chủ trì hội nghị. 

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2023, hoạt động của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục đạt được kết quả cao, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch được Ban Đại diện tỉnh giao năm 2023 đúng tiến độ, với chất lượng tốt, đúng quy định của Nhà nước; quy trình nghiệp vụ cho vay của ngành.

Tổng dư nợ ủy thác cho vay thông qua các tổ chức Hội đạt  279.678 triệu đồng, tăng 56.466 triệu đồng, đạt tỉ lệ tăng 25,3%. Tổng dư nợ 254.726 triệu đồng, tăng 51.768 triệu đồng tỷ lệ tăng lệ 25,5% đạt 100% kế hoạch giao tăng trưởng năm 2023. 

 Ngoài ra, UBND huyện bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác từ nguồn ngân sách huyện với số tiền là 250 triệu đồng nâng tổng nguồn lên 1.651 triệu đồng đạt 104% kế hoạch giao tạo điều kiện để NHCSXH huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm, các Hội, đoàn thể huyện nhận ủy thác đã thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hội cấp xã và Tổ tiết kiệm và vay vốn. Hội liên hiệp Phụ nữ kiểm tra 100% hội cấp xã, 20 tổ tiết kiệm, vay vốn, 112 hộ vay đạt 100% kế hoạch, Hội Nông dân kiểm tra 100 hội cấp xã, 37 tổ tiết kiệm, vay vốn, 259 hộ vay đạt 100%, Đoàn Thanh niên kiểm tra 100% đoàn cấp xã, 26 Tổ tiết kiệm và vay vốn, 185 hộ vay đạt 100% kế hoạch, Hội Cựu chiến binh 7/7 Hội cấp xã đạt 100%, 16 tổ tiết kiệm và vay vốn, 94 hộ vay.

Đồng chí Arất Blúi, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện HĐQT-NHCSXH huyện trao Giấy khen các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong trong công tác triển khai chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2023

Tại hội nghị đã trao giấy khen của UBND huyện cho 5 tập thể và  7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2023.

 

Tin liên quan