Sở Lao động – TB&XH tỉnh tuyên truyền về phòng, ngừa mua bán người trong trường học

      Sở Lao động - TB&XH tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Phòng Lao động-TB&XH huyện Tây Giang, Trường THPT Tây Giang và Võ Chí Công tổ chức buổi Truyền thông về phòng ngừa mua bán người năm 2023.

          Buổi truyền thông thu hút gần 600 cán bộ, giáo viên và các em học sinh của hai trường THPT Tây Giang, Võ Chí Công tham dự.