Hội nghị lấy ý kiến cử tri và nhân dân đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện khoá 12, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu

           Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri và nhân dân đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện khoá 12, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu. Đồng chí Cơlâu Hạnh, UVTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện chủ trì hội nghị.

          Tham dự hội nghị có các đồng chí Zơrâm Buôn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Phùng Thị Dung, UVBTV, PCT HĐND huyện; Arất Blúi, PCT UBND huyện; Briu Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các tổ chức CT-XH huyện, thành viên Đội ngũ nắm bắt dư luận xã hội Mặt trận huyện và Chủ tịch Mặt trận các xã.

Đồng chí Cơlâu Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị lấy ý kiến

          Hội nghị đã thông qua danh sách 21 người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

          Nội dung lấy ý kiến về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu lấy phiếu tín nhiệm.

             Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn góp ý và chỉ ra khuyết điểm, tồn hạn, hạn chế từng cá nhân được lấy phiếu tín nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

          Việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri và nhân dân đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá, nhận xét và đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét đối với tín nhiệm của nhân dân, cử tri đối với những người được HĐND huyện bầu giữ những chức vụ quan trọng, qua đó góp phần củng cố lực lượng cán bộ cũng như các đại biểu dân cử ngày càng vững mạnh, ưu tú hơn, đáp ứng được yêu cầu công việc hiệu quả, tiếp tục phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân.

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com