UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023

        Sáng ngày 01/11/2023, UBND huyện Tây Giang tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Lượm, PBTHU, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

          Tham dự có đồng chí Phùng Thị Dung, UVTV, PCT HĐND huyện cùng các đồng chí PCT UBND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch UBND huyện đánh giá tình hình công tác tháng 10

          Theo báo cáo của UBND huyện, tổng diện tích sản xuất lúa hè vụ Hè-Thu 372,ha/400ha, đạt 93,11% chỉ tiêu KH, năng suất đạt 32,46tạ/ha. Trồng mới 456,28ha cây dược liệu, đạt 246,28%KH. Cây ăn quả có múi 120,95ha, đạt 241,90%. Tổng đàn gia súc 11.000 con, có 109/120 khu chăn nuôi gia súc tập trung, đạt 90,83%. Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, trong đó cấp 15.000 cây Lim, Giổi, Ươi cho người dân theo chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

          Tổng thu NSNN đến tháng 10/2023 hơn 844 tỷ đồng đạt 155,46% dự toán năm. Tổng chi hơn 493 tỷ đồng, đạt 90,89%. Tổng nguồn vốn ĐTXDCB hơn 431 tỷ đồng. Đã thực hiện giải ngân được trên 211 tỷ đồng, đạt 49,14% KH vốn.

          Công tác xây NTM được quan tâm, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn 13,1 tiêu chí/xã. Phấn đấu cuối năm 2023 duy trì nâng chuẩn 1 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (thôn Tr’lee), hoàn thành và công nhận thêm 11 thôn NTM kiểu mẫu. Có 3 sản phẩm OCOP tham gia đánh giá, phân hạng bước đầu có khả năng đạt 3 sao. Có 18 HTX hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp.

           Về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thực hiện Quyết định số 1509, ngày 27/9/2023 của UBND huyện về “Dự án nuôi bò sinh sản theo chuỗi giá trị gắn giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn các xã Bhalêê, Atiêng, Lăng” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, với tổng dự toán hơn 4 tỷ đồng. Nghiệm thu bàn giao 6 nhà ở cho hộ nghèo theo QĐ số 90 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn xã Atiêng.

          Về chương trình phát triển kinh tế xã hội miền núi, đã triển khai thực hiện Dự án nước sinh hoạt tại thôn Tari (Lăng), kinh phí hơn 900 triệu đồng. Hỗ trợ san ủi mặt bằng đất ở, nhà ở cho 115 hộ nghèo, kinh phí 7,8 tỷ đồng.

          Lĩnh vực văn hóa, xã hội thực hiện tốt biên chế chương trình học kỳ 1 2023 - 2024, tuyên truyền phòng chống tình trạng tảo hôn. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội….

          Kết luận tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, được giao thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm có báo cáo cụ thể về kết quả triển khai thực hiện, giải trình những nguyên nhân chưa đạt. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá cải cách hành chính, chấm điểm thi đua. Thực hiện tốt công tác kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo đúng quy định; hoàn thành đánh giá cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa, thôn văn hóa. Các ngành, địa phương chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp của HĐND huyện, đánh giá chất chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cuối năm 2023. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, sự nghiệp, các nguồn vốn sự nghiệp chuyên đề của HĐND tỉnh. Thành lập Đoàn kiểm tra thôn Nông thôn mới kiểu mẫu. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. Hoàn thiện xây dựng dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2024.

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com