Hội nghị tổng kết sản xuất Nông nghiệp năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024

         Chiều ngày (30.10), UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất Nông nghiệp năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024. Đồng chí Mạc Như Phương, PCT TT.UBND huyện chủ trì hội nghị.

          Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Út, PGĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện, xã, chủ các HTX trên địa bàn huyện.

Đồng chí Mạc Như Phương, PCT TT.UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị

          Năm 2023, sản xuất Nông nghiệp đạt và vượt mức so với chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 3.189,60ha/3.117,03ha, (đạt 102,33% so với NQ). Sản lượng lương thực có hạt trên 5.000tấn/4.659tấn (đạt 107,77%). Tổng diện tích cây cao su 1.524,15ha, mủ cao su khai thác ước tính khoảng 1.186,87ha/1.135,46ha với sản lượng mủ đông thu hoạch 866,46 tấn. Trồng mới cây dược liệu 456,28ha/230ha (đạt 246,28%). Diện tích cây ăn quả có múi 241,90ha, tổng đàn gia súc 11.432 con (đạt 87,94%), gia cầm 35.305 con (đạt 153,50%). Toàn huyện có 109/120 khu vực chăn nuôi gia súc tập trung (đạt 90,83% KH). 

       Đối với Thủy sản: Diện tích ao nuôi là 76,94ha/60ha (đạt 128,23%), tổng sản lượng khai thác ước đạt 9,15 tấn. Diện tích cây nguyên liệu giấy người dân trồng rừng được khoảng 402,25ha/400ha (đạt 100,56%), nâng tỷ lệ che phủ rừng lên khoảng (72,42%). Ngoài ra chỉ số tạo việc làm, tăng thu nhập từ sản xuất nông nghiệp cho người nông dân tăng khoảng (10%) so với năm 2022 (tỷ lệ giảm nghèo ước đạt từ 7-8%).

         Công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR được quan tâm chỉ đạo ngay từ đầu năm, đã có 1.368 hộ gia đình/cá nhân thực hiện ký cam kết về QLBVR, PCCCR trên địa bàn. Trong năm, lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các ban, ngành, UBND các xã triển khai hơn 500 lượt tuần tra, truy quét, phá hủy, tháo dỡ 1.806 bẫy ĐVHD các loại, phá hủy 21 lán trại trái phép và đẩy đuổi 1 lượt người vào rừng trái phép. Xử lý 7 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp (6 vụ phá rừng trái pháp luật, với diện tích thiệt hại 4.364m2, xử phạt hơn 64.250.000 đồng, nộp NSNN gần 70 triệu đồng).