Hội LHPN huyện Tây Giang tìm giải pháp cho công tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

      Sáng ngày (17.10), Hội LHPN huyện Tây Giang tổ chức hội nghị đối thoại cấp ủy với cán bộ, hội viên phụ nữ bàn giải pháp, cách thức hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. 

Bà Bríu Thị Nem, Chủ tịch Hội LHPN huyện các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ được đem ra ngoài thị trường tiêu thụ

          Bà Bríu Thị Nem, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tây Giang cho biết: Thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” của Chính phủ. Hội LHPN huyện đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, bước đầu đem lại nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2019 đến nay, đã có nhiều HVPN khởi nghiệp với các mô hình hiệu quả như: Mô hình chuồng trại chăn nuôi vịt xiêm và sinh sản; nuôi gà thả vườn; HTX rừng xanh rau sạch; chăn nuôi dê thịt và bò thịt; nuôi heo cỏ địa phương. Tuy nhiên, hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn huyện vẫn còn khó khăn và thách thức như trình độ, năng lực quản lý kinh tế, cơ chế chính sách, tiếp cận nguồn lực, thông tin về thị trường còn hạn chế…

Chị Coor Thị Bân ở thôn Ganil (Axan) chia sẻ khởi nghiệp của bản thân

          Hội nghị đã thảo luận, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm những sáng kiến, kinh nghiệm trong triển khai thực hiện hoạt động khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, những khó khăn, hạn chế trong quá trình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Bàn các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động khởi nghiệp cho phụ nữ trên địa bàn: Cần xây dựng thương hiệu; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi…