Hội nghị tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023; Sơ kết công tác Đoàn, Hội 9 tháng đầu năm 2023.

       Chiều ngày (12.10), Huyện đoàn Tây Giang tổ chức Hội nghị tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023; sơ kết công tác đoàn, Hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.