Đồng chí Bhling Mia, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp BCĐ đào tạo nghề, giải quyết việc làm huyện

 Sáng ngày (11.10), Đồng chí Bhling Mia, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp BCĐ đào tạo nghề, giải quyết việc làm để nghe các ngành, các địa phương báo cáo về tình hình công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong 9 tháng đầu năm 2023 và định hướng chỉ đạo trong thời gian đến. 

Đồng chí Bhling Mia, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp 

          Trong 09 tháng đầu năm 2023, UBND huyện đã tổ chức sàn giao dịch việc làm tại 2 xã Atiêng, Axan theo các chương trình mục tiêu quốc gia, thu hút 03 công ty, doanh nghiệp và hơn 500 người lao động đến tham dự. Phối hợp tốt với các Trường Cao đẳng, Trung tâm dạy nghề Quảng Nam mở lớp đào tạo nghề cho 210 người tại các xã Lăng, Atiêng, Bhalêê, đạt tỷ lệ 70% chỉ tiêu kế hoạch giao. Số lượng người lao động hiện nay đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh khoảng 700 lao động. Hiện nay có 15 lao động đang làm việc tại nước ngoài (Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản).

          Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương đã tập trung bàn các giải pháp khó khăn, tồn tại và nguyên nhân chung trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện. Tại đây, lãnh đạo các ngành cũng như các địa phương mong muốn trong thời gian đến số lượng người đi lao động, làm việc (nhất là thanh niên) tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước ngày càng tăng nhằm góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và xoá đói giảm nghèo tại địa phương.

          Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Bhling Mia, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, trưởng BCĐ đào tạo nghề, giải quyết việc làm huyện biểu dương các xã làm tốt công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm và trong số đó có một số em đi lao động ở nước ngoài. Đồng chí nhấn mạnh: Các ngành, địa phương cần quyết liệt vào cuộc, xem đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Giải quyết việc làm, đào tạo nghề hết sức quan trọng, thường xuyên, đặt mục tiêu chính cho chính sách an sinh xã hội cho người dân. Bênh cạnh mặt tích cực vẫn còn khó khăn nhất định như nhận thức của người dân, và người lao động chưa cao; số lao động ít, các ngành, địa phương chưa kiên trì trong việc tuyên truyền chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân.

          Để khắc phục tồn tại, hạn chế trong thời gian đến, đồng chí đề nghị các ngành, địa phương tập trung nêu cao vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cho công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm. Tăng cường công tác tuyên truyền cho các đối tượng học sinh cấp 3; Thanh niên ở địa phương không có việc làm; Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và gia đình người lao động. Đưa nội dung công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Tăng cường liên kết giữa các công ty, doanh nghiệp, các trường (Thaco Trường Hải, CĐ kỹ thuật Quảng Nam) cần có sự cam kết thỏa thuận về điều kiện pháp lý. Đồng chí đề nghị: UBND huyện, Phòng LĐTB&XH huyện rà soát cơ chế chính sách tuyên truyền đối với Tây Giang qua các kênh (chương trình giảm nghèo, Nghị quyết số 21 Quy định cho vay nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc giai đoạn 2023 - 2025). Tiếp tục kêu gọi thu hút các công ty, doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế tại Tây Giang. Tiếp tục rà soát quy hoạch cụm công nghiệp Aró, Lăng; Kiện toàn BCĐ giải quyết việc làm huyện, các xã. 

          Đồng chí cũng thống nhất một số nội dung quan trọng như: Chủ trương tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư kêu gọi các doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi gia cầm theo quy mô công nghiệp. Xây dựng nhà máy chế biến bao tiêu sản phẩm (cây ăn quả). UBND huyện (cơ quan thường trực) tham mưu BCĐ xây dựng kế hoạch công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm giai đoạn 2024 - 2030. Tăng cường công tác liên kết chặt chẽ với các công ty, doanh nghiệp (Thaco Trường hải, Cao đẳng Kinh tế-kỹ thuật Quảng Nam, Cty Thủy Sản Miền Trung). Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện, Phòng LĐTB&XH huyện phối hợp Trung tâm VH-TT và TT-TH huyện tuyên truyền chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện…

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com