Quảng Nam: Tăng trưởng GRDP thấp thứ 2, nhưng quy mô kinh tế xếp vị thứ 23/63 tỉnh, thành

        Sáng 05/10/2023, tại phiên họp trực tuyến với 18 huyện, thị, thành cùng các sở, ban, ngành do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì đã công bố tăng trưởng GRDP 9 tháng qua của địa phương thấp thứ 2, nhưng vẫn thuộc nhóm các tỉnh, thành có quy mô kinh tế lớn (xếp 23/63).

          Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện có đồng chí Arất Blúi, PCT UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Đồng chí Arất Blúi, PCT UBND huyện kiến nghị tại hội nghị trực tuyến

          Theo Cục Thống kê, tổng sản phẩm (GRDP) ước tính 9 tháng giảm 8,76% so với cùng kỳ năm 2022 (tính riêng quý III giảm 7,2%). Tốc độ tăng trưởng đang trên đà cải thiện so với các tháng đầu năm (quý I giảm 9,8%, quý II giảm 8,6%), nhưng tốc độ tăng trưởng phục hồi chậm do ngành công nghiệp - ngành chủ lực của tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô, công nghiệp chế biến chế tạo.

          Thống kê cho thấy khu vực dịch vụ tăng 3,34%, nông, lâm và thủy sản tăng 3,33%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 9,0% và công nghiệp - xây dựng giảm hơn 23% (riêng công nghiệp giảm hơn 25%).

Với mức sụt giảm 8,76%, Quảng Nam có mức tăng trưởng thấp thứ 2 so với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước (thấp nhất là Bắc Ninh giảm 9,6%), xếp vị thứ thấp nhất so với 5 tỉnh kinh tế trọng điểm miền Trung và 14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung.

          Quy mô nền kinh tế 9 tháng đã đạt 81,4 nghìn tỷ đồng (giá hiện hành), thu hẹp hơn 2,5 nghìn tỷ đồng so cùng kỳ năm trước (chỉ tính riêng quý III đạt 27 nghìn tỷ đồng, thu hẹp 735 tỷ đồng). Cụ thể cơ cấu GRDP: khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ trọng 17,33%, khu vực công nghiệp - xây dựng 29,68%, khu vực dịch vụ 35,61% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 17,38%.

          Tuy tăng trưởng kinh tế giảm, nhưng quy mô GRDP tỉnh Quảng Nam vẫn nằm trong nhóm các tỉnh thành có quy mô nền kinh tế lớn trên cả nước, xếp vị thứ 23/63 tỉnh, thành phố và xếp vị thứ 5/14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, xếp vị thứ 3/5 tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung (sau Đà Nẵng, Quảng Ngãi).

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com