Hội Nông dân huyện ra mắt các mô hình phát triển kinh tế tại Avương

Hội Nông dân huyện Tây Giang vừa tổ chức ra mắt các mô hình phát triển kinh tế gồm: Ra mắt mô hình chi Hội nghề nghiệp nuôi bò sinh sản; Mô hình phân loại rác thải tại các hộ gia đình và đã cấp 100 giỏ rác thải cho 100 hộ của thôn; Trao tặng 50 suất quà (mỗi suất 1.000.000đ) cho HVND khó khăn tai thôn Ga’lâu, xã Avương.