Công an huyện Tây Giang gặp mặt người có uy tín trên địa bàn huyện năm 2023

      Chiều ngày (21/9), Công an huyện Tây Giang tổ chức Hội nghị gặp mặt người có uy tín trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Tấn Giản, Phó Ban Dân tộc tỉnh, đại diện lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện; các đồng chí là Lãnh đạo đơn vị, Chỉ huy các Đội nghiệp vụ, CBCS Công an huyện cùng các đại biểu là người có uy tín trên địa bàn huyện.