Ban Dân tộc tỉnh: Tập huấn kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong 2 ngày (21-22/9), tại huyện Tây Giang, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam năm 2023 cho 65 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Đến dự có đồng chí Arất Blúi, PCT UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo Phòng Dân tộc và các báo viên huyện.

z4712702744778_01af4a8468aa742860ec61f528ee30aa

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Dân tộc tỉnh đã phổ biến 04 chuyên đề pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa tỉnh gồm: Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng miền núi tỉnh Quảng Nam, Chương trình mục quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Phát huy vai trò của người có uy tín trong việc góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Qua lớp bồi dưỡng giúp cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng vùng miền núi ngày thêm khởi sắc.

Được biết, sau hội nghị tập huấn tại huyện Tây Giang, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tổ chức tập huấn cho người có uy tín tại huyện Nam Giang. Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 9, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại trong tỉnh.

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com