Hội nghị họp bàn nghe báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện.

Sáng ngày (20/9), Huyện ủy Tây Giang tổ chức họp nghe báo cáo kết quả triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện.

Các đồng chí Đồng chí Bhling Mia, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Zơrâm Buôn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Văn Lượm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Mạc Như Phương, PCT Thường trực UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo Ban xây dựng đảng, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành huyện; lãnh đạo các địa phương.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nguồn vốn Chương trình MTQG năm 2023 trên địa bàn huyện. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2022 chuyển sang năm 2023 với hơn 66 tỷ đồng, bố trí cho 28 công trình, trong đó, 12 công trình giao thông, 3 công trình thủy lợi, 1 công trình nước sinh hoạt, 2 công trình nhà văn hóa, 3 công trình điện thắp sáng, 7 công trình trường học, đã thực hiện giải ngân hơn 34 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 52,38%. Đối với nguồn đầu tư năm 2023 hơn 40 tỷ phân bổ cho 28 công trình chuyển tiếp, 7 công trình khởi công mới. Đến nay đã giải ngân được hơn 1,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 3,32%. Đối với nguồn vốn sự nghiệp duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa công trình nguồn vốn kế hoạch năm 2022 chuyển sang năm 2023 hơn 2,2 tỷ đồng phân bổ cho 1 công trình sửa chữa thủy lợi, 8 công trình sửa chữa nước sinh hoạt do UBND các xã làm chủ đầu tư hiện đang triển khai thực hiện. Đối với vốn kế hoạch năm 2023 hơn 4,8 tỷ đồng bố trí cho 9 công trình sủa chữa chuyển tiếp kế hoạch năm 2022, 12 công trình sủa chữa khởi công mới năm 2023 do UBND các xã làm chủ đầu tư…

Tham gia ý kiến thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đại diện các xã, các phòng ban chuyên môn đã báo cáo làm rõ tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ cũng như các giải pháp để kịp thời khắc phục, giải quyết góp phần thực hiện các chương trình được hiệu quả...

Phát biểu chỉ đạo đồng chí Bhling Mia, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trên các kế hoạch triển khai thực hiện từng chương trình năm 2023, tập trung chỉ đạo, rà soát đánh giá kết quả thực hiện từng chỉ tiêu nhiệm vụ, có phương án chỉ đạo, đôn đốc các chỉ tiêu đạt thấp, nhằm phấn đấu đến cuối năm các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2023; tiếp tục duy trì chế độ giao ban nhanh, chỉ đạo quyết liệt; chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong chế độ báo cáo; rút kinh nghiệm trong việc giải quyết mối quan hệ giữa xã và các phòng ban chuyên môn của huyện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phối hợp thực hiện công tác kiểm tra giám sát; đánh giá công tác triển khai tại các xã, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc 3 chương trình. Đồng thời, đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp với các xã, các phòng, ban liên quan làm tốt công tác tuyên truyền để đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện.

 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com