Đồng chí Alăng Mai, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh có buổi kiểm tra, giám sát Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Tây Giang

          Sáng ngày (14.9), Đoàn kiểm tra, giám sát Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh do đồng chí Alăng Mai, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, thành viên HĐQT NHCSXH tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Tây Giang.

          Tham dự có đồng chí Arất Blúi, PCT UBND huyện cùng các đồng chí thành viên Ban đại diện HĐQT NHCS huyện.

Ông Vũ Định, Giám đốc NHCSXH huyện báo cáo hoạt động của Ban đại diện

          Tại buổi làm việc, NHCSXH huyện đã báo cáo hoạt động của Ban đại diện HĐQT và Phòng giao dịch NHCS XH huyện Tây Giang năm 2022 và đến 31.8.2023. Tổng nguồn vốn thực hiện là 285.060 triệu đồng, tỷ lệ tăng 25,5%. Doanh số cho vay là hơn 64 tỷ đồng, doanh số thu nợ là 21 tỷ đồng. Trong 8 tháng đầu năm 2023, có 4.266 khách hàng dư nợ, với 1.372 lượt khách hàng được vay vốn, tổng dư nợ từ các chương trình tín dụng là 246.166 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 21,3%. Dư nợ bình quân 2.322 triệu đồng/Tổ VV&TK. Tỷ lệ thu lãi đạt 100%, tỷ lệ giải ngân đạt 99%, tỷ lệ thu nợ tại xã đạt 99,9%. Với những kết quả đã đạt được, năm 2022 và 08 tháng đầu năm 2023, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đạt loại tốt về chất lượng tín dụng. 

          Tại buổi giám sát, các đồng chí thành viên HĐQT NHCSXH huyện đề xuất kiến nghị đến Đoàn giám sát của HĐQT NHCSXH tỉnh về các vấn đề như: Tăng nguồn vốn vay, tăng phụ cấp cho các đồng chí thành viên, cơ chế cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ tại huyện còn khó khăn, khó tiếp cận bởi giá đất miền núi quá thấp….