UBND huyện Tây Giang họp thường kỳ tháng 8/2023

         Sáng ngày (13.9), UBND huyện Tây Giang tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2023. Đồng chí Nguyễn Văn Lượm Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

          Tham dự có các đồng chí PCT UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Quang cảnh phiên họp

Tháng 8/2023, tình hình KT-XH, QP-AN đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể: Lĩnh vực kinh tế diện tích lúa vụ Hè - Thu 2023 ước thực hiện là 372,42 ha/400 ha; lúa rẫy năm 2023, năng suất ước đạt 20,32 tạ/ha; diện tích ngô thực hiện được 188/180 ha; Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện đến cuối tháng 8/2023 là: 755.198,00 triệu đồng, đạt: 139,04% dự toán đầu năm. Tổng chi NSNN ước thực hiện đến cuối tháng 8/2023: 374.594,00 triệu đồng; đạt 68,79% dự toán đầu năm. Thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến cuối tháng 8/2023 là 430.738,59 triệu đồng, phân bổ cho 73 dự án hoàn thành, 109 dự án chuyển tiếp và 78 dự án khởi công mới. Ước thực hiện giải ngân đến cuối tháng 8/2023:166.240,86/430.738,59 triệu đồng, đạt 38,59% kế hoạch vốn.

Chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng Nông thôn mới, Phát triển kinh tế - xã hội miền núi được triển khai kịp thời, hiệu quả cho nhân dân đã phê duyệt và phân bổ kinh phí cho 08 xã/207 hộ triển khai thực hiện Nghị quyết 23 năm 2023 trên địa bàn huyện.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội: Công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị dạy học, sách giáo khoa năm học 2023-2024 phù hợp điều kiện từng địa phương; cung ứng kịp thời thuốc chữa bệnh phục vụ cấp cứu và điều trị cho Nhân dân. Đặc biệt, tổ chức thành công các chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập và 20 năm tái lập huyện. Tham gia Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XX năm 2023 tại trung tâm huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam xếp thứ ba toàn đoàn/09 huyện tham gia.

Lĩnh vực nội chính, quốc phòng - an ninh: Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; công tác xây dựng chính quyền được thực hiện theo đúng quy trình, quy định hiện hành. Công tác đối ngoại giữa Nhân dân ba huyện Tây Giang-Kà Lừm-Đắk Chưng luôn được tăng cường. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục, đó là: Tiến độ thi công, giải ngân các công trình đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, nhất là các công trình đầu tư công kế hoạch năm 2023, tỷ lệ giải ngân đến thời điểm hiện nay mới chỉ đạt 38,59%. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp từ các Chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch vốn năm 2022 chuyển sang và kế hoạch năm 2023 còn thấp, bình quân chỉ đạt 6,79% (Giảm nghèo 0,75%; Nghị quyết 88 1,35%; Nông thôn mới 18,3%).

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của các ngành, ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo: Giao Phòng Văn hoá và Thông tin huyện phối hợp với Phòng GD&ĐT có báo cáo cụ thể để làm việc với các ngành chức năng của tỉnh về nội dung đưa vào giảng dạy chương trình tiếng Cơtu ngoài giờ chính khoá trong năm học 2023 – 2024. Phối hợp với Phòng Tư pháp khẩn trương, hướng dẫn các địa phương cài đặt Token để thực hiện việc chứng thực điện tử, hoàn thành trước 30/9/2023; Rà soát đánh giá công nhận thôn văn hoá, gia đình văn hoá, cơ quan văn hoá.

 Các ngành được giao nhiệm vụ khẩn trương xây dựng các báo cáo, hoàn thiện các nội dung, rà soát đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ, ước thực hiện đến nay đạt bao nhiêu %…để phục vụ Hội nghị Huyện uỷ trong tháng 10/2023. Đồng thời, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2023 và xây dựng, lập nhu cầu dự toán ngân sách nhà nước cho năm 2024, hoàn thành trước ngày 20/9/2023 theo nội dung chỉ đạo tại Công văn số 964 ngày 05/9/2023 của UBND huyện. Các cơ quan, địa phương được UBND giao chủ đầu tư báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện và tiến độ giải ngân vốn đầu tư các Chương trình MTQG, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Giao Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện khẩn trương tham mưu bổ sung nhân sự còn thiếu tại các trường, đảm bảo công tác giảng dạy cho năm học mới 2023 – 2024, cũng như nhân sự, người làm công tác chuyên môn tại các ngành. Điều chỉnh, kiện toàn bổ sung các thành viên các Ban, Hội đồng…đảm bảo và đúng với tình hình thực tế hiện nay. Tăng cường kiểm tra công tác cải cánh hành chính.

Phòng NN&PTNT huyện xây dựng Phương án PCTT-TKCN, chủ động trang bị các phương tiện, công cụ cho các ngành chức năng, các thành viên phục vụ cho công tác PCTT-TKCN trong mùa mưa, bão đang đến gần. Đề nghị Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc PCCC đối với các cơ quan, ban, ngành, các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện; nhất là việc vận chuyển xăng dầu thi công các công trình tại các địa phương. Vận động 100% cán bộ, đảng viên, các hộ dân trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy tại hộ gia đình, đề phòng khi có trường hợp cháy, nổ xảy ra.

          

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com