Tập huấn về giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập và học sinh di cư có hoàn cảnh khó khăn

      Sáng ngày (12.9), Phòng GD&ĐT huyện mở lớp tập huấn về giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập và học sinh di cư có hoàn cảnh khó khăn cho viên chức quản lý, giáo viên đối với các trường có cấp THCS. 

Buổi tập huấn được triển khai tại Trường PTDTNT THCS Tây Giang

          Nội dung tại lớp tập huấn gồm: Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch giáo dục nhà trường thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh khuyết tật học hòa nhập và học sinh di cư có hoàn cảnh khó khăn ở cấp THCS. Xây dựng và tổ chức thực hiện bài dạy cho học sinh khuyết tật học, hòa nhập và học sinh di cư có hoàn cảnh khó khăn ở cấp THCS.

          Lớp tập huấn nhằm trang bị, cập nhật cho viên chức quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục những nội dung về giáo dục học sinh khuyết tật học, hòa nhập và học sinh di cư có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2023-2024. Nắm bắt, thảo luận, điều chỉnh việc chỉ đạo thực hiện các nội dung về giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập và học sinh di cư có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2023-2024.

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com