UBND huyện làm việc với các Doanh nghiệp, Hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp

       Chiều ngày (12.9), đồng chí Nguyễn Văn Lượm, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phùng Thị Dung, UVTV, PCT HĐND huyện, Mạc Như Phương, PCT TT.UBND huyện.

Quang cảnh buổi làm việc

          Tại buổi làm việc, các cơ quan liên quan của huyện, doanh nghiệp, HTX trong và ngoài huyện đã cùng nhau thảo luận, tháo gỡ “nút thắt” khó khăn trong triển khai thực hiện dự án liên kết chuỗi trên địa bàn huyện. Đặc biệt ý kiến phát biểu của đồng chí Phùng Thị Dung, PCT HĐND huyện, đồng chí mong rằng HTX trong và ngoài huyện chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp hữu hiệu để tìm ra hướng đi trong phát triển nông nghiệp ở Tây Giang, trong đó cần hỗ trợ kỹ thuật cho người dân, tạo đầu ra bao tiêu sản phẩm của người dân có hiệu quả. Cạnh đó, trong thời gian đến, nhiều doanh nghiệp, HTX mong muốn được đồng hành cùng Tây Giang như HTX Phước Hòa, Tiên Phước đã chia sẻ kinh nghiệm và mong muốn lãnh đạo huyện Tây Giang tạo điều kiện để HTX có thể thành lập thêm tại huyện Tây Giang.

          Đồng chí Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao và hoanh nghênh các DN, HTX trong và ngoài huyện đã đến tham dự buổi làm việc. Đồng chí nhìn nhận mặt hạn chế trong triển khai các dự án đó là do đội ngũ cán bộ phụ trách còn thiếu và yếu. Người dân ủng hộ chưa cao, chưa có sự kết nối giữa HTX trong và ngoài huyện, một số dự án phân bổ nhỏ lẻ. Cần có những biện pháp thiết thực để tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Ưu tiên cho phát triển liên kết chuỗi giá trị. Gộp 01 số dự án nhỏ lẻ tạo thành 01 dự án lớn liên kết chuỗi cho các doanh nghiệp. Nếu dự án liên kết chuỗi giá trị khó thực hiện được, các dự án nhỏ lẻ sẽ điều chỉnh chuyển sang dự án cộng đồng có sự tham gia của HTX, doanh nghiệp. Các Doanh nghiệp HTX, hỗ trợ làm hồ sơ thủ tục cho địa phương. Các xã chỉ đạo, giám sát thẩm định giữa HTX, doanh nghiệp, người dân để thực hiện dự án. Giao Phòng Nông nghiệp huyện liên hệ làm cầu nối có sự liên kết với Doanh nghiệp, HTX trong và ngoài huyện.

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com