Hội nghị tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2022- 2023

        Sáng ngày (12.9), Phòng LĐ-TB&XH huyện tổ chức Hội nghị tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2022- 2023 cho lãnh đạo UBND, cán bộ công chức phụ trách lĩnh vực giảm nghèo 10 xã. Tham dự hội nghị tập huấn có đồng chí Mạc Như Phương, PCT Thường trực UBND huyện.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn

          Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe giới thiệu, triển khai nội dung chính Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 07/9/2023 của UBND huyện về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 trên địa bàn huyện Tây Giang; Thông tư Hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo; Hướng dẫn quy trình, phương pháp điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm theo chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Phương pháp, bộ công cụ rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo và mẫu biểu báo cáo theo quy định hiện nay. Hướng dẫn rà soát, khai thác, sử dụng, quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trên hệ thống phần mềm Trung ương “CONNECTION”; Hướng dẫn nhập liệu, khai thác, sử dụng, quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trên hệ thống phần mềm trực tuyến của tỉnh “Phiếu C-QN”.

          Thông qua lớp tập huấn, nhằm trang bị kiến thức cơ bản cho lãnh đạo, cán bộ công chức, cấp xã, từ đó xác định được số lượng danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ thoát cận nghèo trên địa bàn mình phụ trách để làm cơ sở lập kế hoạch, phân bổ ngân sách thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024. Từ đó có cơ sở thực hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Tây Giang. Đồng thời làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn 2022-2025.

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com