Bàn giao nhà Đại Đoàn kết cho 5 hộ gia đình bị cháy tại xã Axan

 Sáng ngày (07/9), Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang phối hợp với xã Axan tổ chức Lễ bàn giao nhà Đại Đoàn kết cho 05 hộ gia đình bị thiệt hại trong vụ hoả hoạn vào đầu tháng 2 tại thôn Arâng. 

          Các hộ dân và chính quyền xã Axan ký cam kết bàn giao nhà Đại đoàn kết.

          Tại buổi lễ, xã Axan cùng thôn Arâng và các hộ dân đã ký biên bản bàn giao nhà ở cùng với tiền, hàng cứu trợ từ các tổ chức, cá nhân.