Tuyển chọn tổ chức đăng ký thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (GNBV) năm 2023

 

          Hội LHPN huyện vừa có thông báo Tuyển chọn tổ chức đăng ký thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (GNBV) năm 2023. 

Mô hình heo cỏ địa phương được Hội LHPN huyện triển khai tại xã Dang

          Theo đó, Hội LHPN huyện sẽ tuyển chọn tổ chức đăng ký thực hiện dự án hỗ trợ phát triển Sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị của Dự án 2 Đang dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo theo QĐ số 395 của UBND huyện và Dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 theo Quyết định số 1035 của UBND huyện Tây Giang cụ thể:

          Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị ưu tiên theo hình thức liên kết bao gồm cung ứng vật tư, nguyên vật liệu đầu vào gắn với bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người dân để đầu tư nuôi heo cỏ địa phương tại 2 xã (Gari, Axan) trong khoảng thời gian 24 tháng. Dự án này do Doanh nghiệp, HTX, liên hợp tác xã, tổ chức liên kết trong và ngoài huyện làm đơn vị chủ trì liên kết. 

          Mỗi 1 dự án nuôi heo cỏ địa phương tại 2 xã (Gari, Axan) có khoảng 33 con/10 hộ/01 xã. Tổng kinh phí thực hiện 457.720.000 đồng. 

          Đối tượng tham gia liên kết trên địa bàn 2 xã này phải đảm bảo 70% thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo, người khuyết tật, hộ DTTS, người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com