Sở NN&PTNT có buổi làm việc với huyện Tây Giang về việc kiểm tra, giám sát thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

         Chiều ngày (30.8), Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh có buổi làm việc với huyện Tây Giang về việc kiểm tra, giám sát thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

          Đồng chí Lê Nhãn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh; đồng chí Mạc Như Phương, UVTV, PCT TT.UBND huyện chủ trì hội nghị.