Sở NN&PTNT có buổi làm việc với huyện Tây Giang về việc kiểm tra, giám sát thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

         Chiều ngày (30.8), Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh có buổi làm việc với huyện Tây Giang về việc kiểm tra, giám sát thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

          Đồng chí Lê Nhãn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh; đồng chí Mạc Như Phương, UVTV, PCT TT.UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Nhãn, Phó Chi cục trưởng Chi cục NN&PTNT tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

          Theo báo cáo, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 năm 2022 và 08 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện kịp thời và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Trong đó, đối với dự án Đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (Dự án 2), nguồn vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023 gần 2 tỷ đồng phân bổ thực hiện dự án liên kết chuỗi giá trị sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm đảng sâm tại các xã Ch’ơm, Gari, Axan với 20 hộ tham gia. Nguồn vốn kế hoạch năm 2023 hơn 5,6 tỷ đồng, trong đó 4,2 tỷ đồng thực hiện 6 dự án do các ngành liên quan của huyện làm chủ đầu tư và 1,4 tỷ thực hiện 3 dự án do các địa phương làm chủ đầu tư.

          Đối với dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng (Dự án 3), tổng nguồn vốn 4,7 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023 1,1 tỷ đồng, năm 2023 3,6 tỷ đồng) đã phân bổ cho các đơn vị để triển khai xây dựng 09 mô hình phát triển kinh tế và 09 dự án liên kết. 

          Nhìn chung, các dự án liên kết, mô hình phát triển kinh tế của các đơn vị, địa phương được giao chủ đầu tư đến nay vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Hiện nay, tồn tại lớn nhất trên địa bàn huyện chính là việc triển khai thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị thuộc (Dự án 2: Đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và Tiểu dự án 1 và 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp). Cùng với đó là các đơn vị, địa phương vẫn còn lúng túng, dự án dàn trải, nguồn lực hạn chế, năng lực cán bộ, công chức trực tiếp theo dõi, quản lý, tham mưu còn hạn chế ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện dự án.