Ra mắt mô hình “Gia đình an toàn” tại xã Ch'ơm

      Hội LHPN tỉnh vừa phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ra mắt Mô hình “Gia đình an toàn” tại thôn Chalang, Dhung (xã Ch’ơm) với 100 hộ gia đình tham gia.

 

Mô hình “Gia đình an toàn” được thành lập nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội, hội viên phụ nữ và sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, toàn xã hội và gia đình trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để các thành viên trong gia đình phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng cuộc sống.