Từ ngày 08/8/2023 tăng mức cho vay lên 1 tỷ đồng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thương mại tại vùng khó khăn

 Việc triển khai thực hiện cho vay chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ sản xuất, kinh doanh và thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn do Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện thời gian qua đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện cho người dân nơi đây được vay vốn để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần tiếp sức, làm thay đổi diện mạo tại những vùng đất khó.