Công đoàn Trường THPT Tây Giang đạt giải Nhì hội thi “Tiếng hát giáo viên" ngành giáo dục Tỉnh năm 2023

 Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức thành công hội thi “Tiếng hát giáo viên” ngành giáo dục năm 2023.