Họp đánh giá tình hình hoạt động tín dụng chính sách quý II và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2023

 Sáng ngày 6/7/2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức  họp đánh giá tình hình hoạt động tín dụng chính sách quý II và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2023. Đồng chí Arất Blúi, Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm Trưởng Ban đại diện chủ trì cuộc họp.