Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình MTQG 06 tháng đầu và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023

Sáng ngày 04/7/2023, UBND huyện Tây Giang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chương trình MTQG 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023.