BQL rừng phòng hộ huyện Tây Giang tham gia Lễ ký kết triển khai quy chế phối hợp quản lý bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên

Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang cùng các Ban Quản lý rừng và Hạt Kiểm lâm liên quan trong vùng dự án tham dự ký kết Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên theo Quyết định số 379, ngày 29/7/2022 của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam giữa các Ban Quản lý rừng và Hạt Kiểm lâm liên quan trong vùng dự án do Ban Quản lý dự án VFBC tỉnh Quảng Nam phối hợp WWF Việt Nam (Đơn vị thực hiện hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học) tổ chức thực hiện.