NHCSXH huyện họp giao ban mở rộng giữa NHCSXH, Đoàn thể nhận ủy thác từ huyện đến xã

Sáng ngày 01/6/2023, NHCSXH huyện tổ chức họp Giao ban mở rộng giữa NHCSXH, Đoàn thể nhận ủy thác từ huyện đến xã 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023.

Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban

Theo báo cáo, 5 tháng đầu năm 2023, NHCSXH huyện, Đoàn thể nhận ủy thác các cấp đã thực hiện tốt nội dung nhận ủy thác cho các hộ vay vốn, phối hợp cùng các Tổ TK&VV đánh giá xếp loại; thực hiện kiểm tra sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, lãi tồn đọng...

Với 104 tổ TK&VV, tổng nguồn vốn hoạt động từ ngày 31/3/2023 là hơn 257 tỷ đồng tăng so với năm 2022 là hơn 34 tỷ đồng. Trong đó: Dư nợ ủy thác qua Hội đoàn thể là hơn 225 tỷ đồng với hơn 4.100 khách hàng vay vốn. 

Mặc dù tình hình kinh tế của các hộ vay trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn nhưng với phương thức vận động hộ vay tham gia tiền gửi tiết kiệm hàng tháng nên khách hàng giảm được gánh nặng trả nợ khi đến hạn. Từ đó, chất lượng tín dụng cũng ngày càng tốt hơn, tỷ lệ nợ đến hạn được thu hồi đạt ở mức cao (99%).

Để đạt được những kết quả trên ngoài sự nỗ lực của cán bộ NHCSXH huyện còn có sự phối hợp tích cực của các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác. NHCSXH cùng Hội, đoàn thể tiếp tục phấn đấu thu lãi và huy động tiết kiệm đạt 100% kế hoạch; 100% tổ TK&VV hoạt động loại tốt. Tránh tình trạng các khoản nợ tồn động lãi cao.

Có thể thấy, hoạt động ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng chung tay giúp đỡ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, qua đó tạo sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và góp phần thực hiện mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com