Hội nghị trực tuyến Báo cáo phân tích, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện CCHC của địa phương, đơn vị mình. Đây là yêu cầu mà PCT UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đưa ra tại  Hội nghị trực tuyến Báo cáo phân tích, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính – PAR Index; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước – SIPAS và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công – PAPI năm 2022 được tổ chức vào sáng ngày 30/5. 

Đồng chí Trần Xuân Vinh, PCT HĐND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tham dự. Hội nghị có sự tham gia phân tích của đại diện Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, các chuyên gia phân tích chính sách công thuộc Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam…

Tại điểm cầu huyện Tây Giang có Phó Chủ tịch TT UBND huyện Mạc Như Phương và đại diện lãnh đạo các ngành liên quan.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, năm 2022, các chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI của Quảng Nam so với các tỉnh, thành trên cả nước có sự sụt giảm đáng kể. Dù trước đó, Quảng Nam đã có nhiều giải pháp như: ban hành Kế hoạch 5610 về cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; khắc phục các tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện các nội dung, lĩnh vực cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021; phấn đấu năm 2022, các lĩnh vực đánh giá, tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số PAR Index, SIPAS cải thiện so với kết quả năm 2021…Việc sụt giảm chỉ số, ngoài nguyên nhân khách quan về những thay đổi của các chỉ số thành phần, thì việc cải cách hành chính, phục vụ người dân vẫn còn nhiều hạn chế.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ghi nhận nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được trong công tác CCHC của các cấp, các ngành thời gian qua. Đồng chí Hồ Quang Bửu nêu rõ, các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh, mức độ CCHC, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp những năm gần đây, đặc biệt là năm 2022 bị xếp thứ hạng rất thấp. Thực tế này đòi hỏi từng cấp, từng ngành phải xây dựng chương trình, kế hoạch, trong đó phân công rõ trách nhiệm, thời gian và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để duy trì và làm tốt hơn nữa những chỉ số đã đạt được điểm số cao; đặc biệt là tập trung cải thiện các tiêu chí mà địa phương, đơn vị mình đang yếu, đang giảm hoặc đang đứng ở thứ hạng thấp để chấn chỉnh, khắc phục ngay trong năm 2023. Đặc biệt, cần xem đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của các cấp, các ngành, địa phương. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện CCHC của địa phương, đơn vị mình. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com