BQL Khu bảo tồn loài Sao la vừa tổ chức Cuộc thi “Chuyên trách bảo vệ rừng giỏi năm 2023”

BQL Khu bảo tồn loài Sao la tổ chức Cuộc thi “Chuyên trách bảo vệ rừng giỏi năm 2023” vào cuối tháng 5.

Mỗi lượt thi có 18 thí sinh chia làm 2 lượt. Thi bằng hình thức trắc nghiệm với 30 câu hỏi, thời gian làm bài là 30 phút, mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm.

Các thi sinh tham gia hội thi

Các thí sinh tập trung các nội dung thi gồm sơ lược về loài Sao la; Khu bảo tồn loài Sao la Quảng Nam; Các giá trị đa dạng sinh học của Khu bảo tồn Sao la Quảng Nam; Các hành vi bị nghiêm cấm trong Khu bảo tồn;  Luật lâm nghiệp năm 2017; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/ 04/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/ 2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi. Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; Nghị định số 06/2019/NĐ-CP 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và kèm theo giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt giải. 

Hội thi nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ rừng trong việc thực hiện Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Đồng thời củng cố, nâng cao kiến thức cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng nhằm phục vụ tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học trên lâm phận được giao quản lý. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com